Akkurat nå

Antologi, 2010. Vigmostad & Bjørke
ISBN 978-82-419-0611-4


Alt du leser om i denne boken, foregår et sted i verden akkurat nå.

Amnesty eksisterer for mennesker som på grunn av maktmisbruk lever i ekstrem fattigdom, som blir fratatt sin rett til helsetilbud, skole eller tak over hodet, som blir undertrykt, fengslet eller forfulgt. Mengden av menneskerettighetsbrudd verden over er så overveldende at det er lett å glemme at det bak alle statistikkene skjuler seg enkeltmennesker med egne liv og historier. Men hvem er disse menneskene, og hvordan kan vi forstå deres historier?

Når mennesker over hele verden går sammen om å rette søkelyset mot et overgrep, har vi i fellesskap kraft til å stoppe det. I denne boken gir 18 norske forfattere og skribenter sitt bidrag ved å nærme seg en person eller sak som Amnesty jobber for akkurat nå. Selv om innfallsvinklene er svært forskjellige, er målet det samme: å se med et annet blikk på menneskene og konfliktene enn det nyhetsjournalistene og rapportskriverne vanligvis gjør. Enten det dreier seg om Shells fremferd i Niger-deltaet, situasjonen til de dødsdømte i USA eller fengslede bloggere i Egypt.