Elefanter

Spesialskrevet novelle
Klassekampen Bokmagasinet 19.03.2011