"Et lite skritt for mennesket / Fotografier"

Social media build-up
Instagram / Facebook / Twitter, 2016