Gatelangs – tolkninger av Trondheim

Rune F. Hjemås (red.)
Antologi, 2017. Stiftelsen Sorgenfri