Rune F. Hjemås (f. 1982) er forfatter, skribent og redaktør for miniforlaget Beijing Trondheim.

rhjemas gmail com | Forfatterkatalogen | Cappelen Damm Agency

Pressebilder (foto: Heidi Furre)