Jeg er ikke bange


6 tekster fra Eg er ikkje redd, eg er ikkje redd.
Oversatt til dansk av Marie Zeuthen.
Tidsskriftet Apparatur, 2010.


R