Jeg er ikke bange, jeg er ikke bange

6 prosatekster oversatt til dansk av Marie Zeuthen
Apparatur #20, februar 2010