Ny amerikansk poesi


Antologi, 2018
Det Norske Samlaget︎︎︎
ISBN 978-82-5219-530-9

Åtte amerikanske samtidspoetar for første gong utgitt på norsk!

Denne boka presenterer åtte unge, tonegivande samtidspoetar som har vakse opp i dagens USA etter 11. september 2001. Denne generasjonen lèt seg ikkje så lett setje i bås. Dei speglar alle tida dei lever i, men tek opp i seg element frå ulike tradisjonar og stilretningar, frå hiphop og slam til meir akademisk og essayistisk orientert poesi. Det handlar om både kjønn, rase og identitet, på måtar som tilfører dikta ein politisk brodd. Dikta i utvalet spenner frå 2011 til 2016, med ei klar hovudvekt på dei siste par åra.

Dei som bidreg i antologien, er: Brandon Brown, gjendikta av Frode Grytten, Kate Colby, gjendikta av Rune F. Hjemås, Corina Copp, gjendikta av Hilde Susan Jægtnes og Joanna Rzadkowska, Paul Legault, gjendikta av Leif Høghaug, Monica McClure, gjendikta av Linn Strømsborg, Danez Smith, gjendikta av Kristin Fridtun, Ocean Vuong, gjendikta av Mathias R. Samuelsen og Sara Wintz, gjendikta av Kristina Leganger Iversen.

Boka er ein del av Samlagets gjendiktingsserie av ny poesi.

“Etterlengtet og velkomponert gjendiktning av nyere amerikanske dikt. Og et kjærkomment kikkhull inn til samtidens kanskje mest innovative poesiscene.”
– Arne Hugo Stølan, VG – terningkast 5

“En antologi med åtte amerikanske samtidspoeter i starten av sitt forfatterskap som skildrer dagens USA. Viktige temaer er kjønn, rase, identitet, politikk, kjærlighet og sorg. Denne samlinga viser også at mange av de sentrale stemmene i amerikansk samtidspoesi kommer fra skeive miljøer og at poesi er en foretrukken kunstform innenfor skeiv aktivisme. Hver poet er gjendikta av en norsk forfatter som deler likheter med dem, noe som viser til en gjendikting der ikke bare språket, men også stemmen bak diktet blir tatt på alvor. Vil særlig anbefale Danez Smith sine dikt, gjendikta av Kristin Fridtun, som blant annet tar for seg rasistisk politivold og Black Lives Matter-bevegelsen.”
– Anna Cipollini Hassel, Subjekt

“America has entered a new golden age of poetry, and here’s eight reasons why. Each one of these poets have salvaged the singing and the degraded American language. Each has made it their own fine instrument.”
– John Freeman

“This is a collection of essential young poets who make me grateful to be alive. Poetry has never been more challenging, exciting, and busy making clear the way forward for the human species on our endangered little planet suspended in the heavens. You will love this book! I’m a fan!”
– CAConrad

“Here are some of the most musical forms of mourning and most mournful stretches of rage in recent American poetry. You Norwegians know my country is vicious and that many of our heroes are very bad folk. But the poems collected in this volume rescue just the finest filament of heroism from the abysses of lyric and epic, the very bowels of song, repairing, as only poetry can, the torn fabric of the universe. There is bottomless power in this book – power of a very different kind than the ones now bombing the world.”
– Ariana Reines

R