Redskap for nedtegnelse av det fallende legeme

Gjendiktning av Thalia Field, Forlaget Beijing Trondheim, 2014
ISBN 978-82-93354-01-7


En idékonkurranse bringer en ung vennegjeng til kafeteriaen i et kjøpesenter, hvor de tilbringer en hel dag for å nedtegne ulike ideer til løsing av «dueproblemet». Redskap for nedtegnelse av det fallende legeme er et langt og overskuddspreget prosadikt som fletter sammen både mytiske, historiske og filosofiske tråder i en morsom og tankevekkende tekst om menneskets forhold til duer (og vice versa).

Fra Darwins duer via høyt dekorerte tjenesteduer under første verdenskrig, til fjærkledde fremmedelementer i dagens bylandskap, går det en fascinerende historisk linje som også kan leses som et øko-poetisk innlegg i den pågående samtalen om menneskets forhold til klimaet og naturen rundt oss. For hvem vet om ikke duene, der de tripper rundt, også forsøker å «gjøre det beste ut av sitt menneskeproblem»?