Vi kommer med ordene

Antologi, forfatterne.net, 2002
ISBN 82-92413-00-6