99 problemer

Enakter, 2009


Bestillingsverk til teaterprosjektet Naken Lynsj med planlagt - men aldri gjennomført - oppføring under julemarkedet i Trondheim i 2009.

Stykket ble skrevet ut fra følgende pålagte dogmer
1. Stikkordet lyskilde.
2. Maks 15 minutter i lengde
3. Det skal kun være to karakterer fysisk til stede på scenen til enhver tid. Flere karakterer kan benyttes, men de kan kun introduseres ved å ta en annens plass, gjennom lydopptak, roping, osv. Vær kreativ.


Et utdrag fra manus ble trykket i Propellen fanzine 'Kritikk og kontekst', 2013.