Indianarar


Noveller, 2009
Det Norske Samlaget︎︎︎
ISBN 978-82-5217-497-7

Det var dei somrane som ikkje slokna, men som blei igjen, som smaken av Fanta og lyden av måker og joggesko og skitne fotballar. Men vi hadde dei ikkje lenger for oss sjølv. Det tok oss mange år å finne fram til den vesle hybelen din der vi endeleg kunne vere aleine igjen. Og no, når vi til slutt har funne den, har indianarane fått sideskil og armanidress, og Turtles har komme i ein ny Battle Nexus Edition, og ingen av dei kjenner oss lenger igjen.

I desse 19 novellene fortel Rune F. Hjemås presist og poetisk om menneske som deg og meg, i eit totusentalssamfunn der vi alle kanskje er indianarar, bak solbrillene og armanidressen.

“Rune F. Hjemås’ nye novellesamling lukter av fallende snø og blinkende stjerner … Språket er konsist og med en tilforlatelig, humoristisk tone, med oppfinnsomme bilder og stor detaljrikdom, og innsikt … Jeg vil anbefale denne, neste gang noen spør.”
– Silje Bekeng, Klassekampen

“De nitten novellene i årets bok Indianarar viser nok en gang at Hjemås er en dyktig forfatter som evner å utforske hvilke litterære muligheter som tette, minimalistiske tekstunivers byr på … Lengsel ser ut til å være samlingens grunntema, og mange av novellene har en melankolsk, udefinerbar stemning som lader de heller udramatiske tekstene med atmosfære … Indianarar har en original komposisjon i måten samlingens grunntema, lengsel, kommer til uttrykk … Historiene beriker hverandre gjensidig og er med på å gjøre boken helstøpt og leseverdig.”
– Gro Jørstad Nilsen, Bergens Tidende

“Uansett hva Hjemås retter søkelyset mot i disse tekstene, hvor lite eller hvor viktig, lyses det opp og utvides til en panoramautsikt. En omvendt utsikt, et vidt blikk innover … Høydepunktene er mange. Samlingen som helhet har i det hele tatt få svake punkt. Den er variert, repeterende, morsom, trist, søkende, passiv – komplisert og enkel … Rytmen i de enkelte novellene, og mellom novellene, er som oftest arrangert med glimrende presisjon.”
– Linda Kaspersen, Adresseavisen

“Språket er enkelt, solid og velformet. Hjemås skaper gode, diskrete og noen ganger overraskende bilder. Enkelte ganger er ordene så virkningsfulle at de lyser som små fyrtårn langt utover boksidene.”
– Helene Imislund, ABC Nyheter

“Plutselig sitter du der med tårer i øynene, eller et smil om munnen, smått overveldet av å være tatt på kornet. På et vis, avslørt som en hvemsomhelst. Tonen er helhetlig boka igjennom, og ved veis ende kan en ikke tenke annet enn at det hele er typisk Rune F. Hjemås. En tanke som ikke nødvendigvis slår en ved utgangen av noens andreutgivelse.”
– Hilde Sofie Pettersen, Studvest

“Rune F. Hjemås har skrive ei flott novellesamling som hoppar att og fram i dei siste par tiåra, og han får 90-åra til å verke fjerne jamvel for slike som meg, som ikkje har merka at dei er omme. Det er godt gjort. Men Hjemås er ingen nostalgikar, han nyttar berre det han har av røynsler og observasjonar, og han gjer det godt … Indianarar er ei vellukka bok.”
– Odd W. Surén, Dag og Tid

“Når­ ha­n blir­ god le­s­ning, s­kylde­s­ de­t a­t e­n nove­lle­s­a­mling – 19 kor­te­ i ta­lle­t – vis­e­r­ s­e­g å vær­e­ e­t a­vpa­s­s­e­t s­te­g vide­r­e­. He­r­ får­ Hje­mås­ sje­kke­t holdba­r­he­te­n til s­ine­ ide­e­r­ – og a­lt tyde­r­ på a­t de­ ha­r­ fått de­n for­me­n de­ for­tje­­ne­r­. Ha­n ve­ks­le­r­ me­llom å ve­ve­ opps­ikts­ve­kke­nde­ handlinge­r­ inn i hve­r­da­gs­lige­ for­a­, og de­t å gi de­t kje­ds­omme­lige­ spenne­nde­ for­ma­te­r­ … Innfrir. Som ‘fortsatt lovende’.”
– Bjørn O. Mørch Larsen, BA

“En morsom og optimistisk leseropplevelse, som gjør meg forventningsfull til fremtiden.”
– Fartein Horgar, Adresseavisen (’Anmeldernes julegavetips’)
R