Sleeping On Thin Ice


Bestillingsverk til en aldri utgitt antologi om the polar bear. Skrevet i forlengelsen av Det er ikke vår, det er global oppvarming i 2011, og kan kanskje sees på som en slags b-sider til nevnte bok.


R