Trafo.Txt


Jubileumsmagasin.
Trafo 10 år, 2011.
Universitetet i Agder.

Medredaktør for antologi utgitt i forbindelse med nettsiden Trafo.no sitt 10-årsjubileum i 2011. Etter gjennomgang av alle tekster lagt inn på siden i løpet av de første 10 årene, ble 10 profiler plukket ut og presentert. Blant disse har flere senere debutert som forfattere. Kred til Trafo!


R