UngDÅT

Dramatikkverksted, 2001/02
trafo.no


Nettbasert kurs i å skrive dramatikk for ungdom i regi av Trafo og Det Åpne Teater. Workshop med skuespillere under Norsk Dramatikkfestival i Oslo i juni 2002.